Reglement

Op deze pagina lees je het complete regelement dat van kracht is voor het Prent Dorpentoernooi.

Toernooireglement
1. Het toernooi wordt gespeeld volgens de nieuwste reglementen van de KNVB,
     behoudens de in dit reglement vermelde afwijkingen
2. Invallersbepaling: er mag door gewisseld worden
3. Een wedstrijd duurt 2x 45 minuten
4. Bij gelijke tenues zorgt het, in het programma, eerstgenoemde team voor
     ruilshirts.
5. De beslissing van de scheidsrechter is bindend en daar kan niet tegen
    geprotesteerd worden
6. Een speler die door de scheidsrechter met een directe rode kaart uit het veld
    wordt gestuurd, is bij de eerstvolgende wedstrijd tijdens dit toernooi geschorst
7. Ieder team zorgt voor een eigen grensrechter.
8. De wedstrijden dienen op de vastgestelde tijden te beginnen.
9. Bij gelijk eindigen van 2 teams wordt direct overgegaan tot het nemen van
    strafschoppen. Door verschillende spelers worden 5 strafschoppen genomen.
    Als hierin geen beslissing valt, dan worden door andere spelers om en om
    strafschoppen genomen, tot er bij een gelijk aantal genomen strafschoppen 1
    wordt gemist.
10. De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen,
      beschadigingen en/of vermissingen van persoonlijke eigendommen.
11. Meespelen in het toernooi betekend akkoord gaan met dit reglement.
12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooileiding. En
       hier tegen kan niet worden geprotesteerd.
13. De begeleiding van de deelnemende teams wordt verzocht zich voor aanvang
       van de wedstrijd te melden in de bestuurskamer. Ook na afloop van de
      wedstrijden wordt een kort bezoek in de bestuurskamer op prijs gesteld.
14. De deelnemende teams wordt verzocht voor aanvang van iedere wedstrijd een
       lijst met namen van spelers, inclusief rugnummer, aan de organisatie te
       overhandigen.

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent het toernooi? Volg ons dan op onze social media kanalen!