Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Prent Dorpentoernooi met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. rent Dorpentoernooi verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten en diensten die door rent Dorpentoernooi worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Prent Dorpentoernooi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Daarnaast ervaren zij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, is Prent Dorpentoernooi niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen afbeeldingen, foto's, knoppen, opmaak en teksten, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Prent Dorpentoernooi en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze kunnen uitsluitend gebruikt worden na voorafgaande toestemming door Prent Dorpentoernooi. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Wil je op de hoogte blijven van alles omtrent het toernooi? Volg ons dan op onze social media kanalen!